Naleving van de Verklaring inzake slavernij en mensenhandel

Ocean Spray voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in de landen waar we producten vervaardigen en verwacht dat onze leveranciers en andere zakenpartners de toepasselijke wetten naleven in de gebieden waarin ze actief zijn.

In overeenstemming met onze Standaard Algemene Voorwaarden, moeten onze leveranciers en zakenpartners minimaal alle toepasselijke wetten en voorschriften naleven, waaronder wetten en voorschriften betreffende kinderarbeid, mensenhandel en slavernij, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, discriminatie, lonen en arbeidsvoorwaarden, werktijden en overwerk en gezondheids- en veiligheidspraktijken. Hoewel we onze leveranciers momenteel niet controleren op naleving op deze gebieden, bekijkt Ocean Spray de mogelijkheden om dit in de toekomst te doen.