Privacybeleid

Privacybeleid

Ocean Spray International, Inc. en haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Ocean Spray", "wij", "ons" of "onze") zijn, net als de meeste bedrijven, toegewijd aan het verantwoordelijk bewaren van de informatie die je ons verstrekt. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Ocean Spray persoonlijke gegevens die je verstrekt verzamelt en verwerkt, hoe we deze gegevens gebruiken en beschermen, en je rechten met betrekking tot deze gegevens. Dit beleid is van toepassing ongeacht of dergelijke gegevens aan ons worden verstrekt via onze winkels, hoofdkantoor, deze website of andere middelen, en de keuzes die je kunt maken over de manier waarop jouw gegevens worden verzameld en gebruikt op deze website. Dit beleid maakt deel uit van onze juridische gebruiksvoorwaarden, die je ook moet lezen. Om dit beleid eenvoudig vindbaar te maken, stellen we het beschikbaar op onze startpagina en op elk punt waar persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen worden gevraagd.

De rol van Ocean Spray

Wij verzamelen jouw persoonlijke gegevens wanneer je deze vrijwillig aan ons verstrekt. Ocean Spray, als gegevensbeheerder, kan gegevens verzamelen, gebruiken en delen, met name in verband met de werking van onze websites, mobiele apps en HTML-geformatteerde e-mails die kunnen linken naar dit privacybeleid (gezamenlijk, “Digitale diensten”). “Persoonlijke gegevens” zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om jou te identificeren of aan jou zijn te koppelen. We kunnen ook automatisch bepaalde gegevens verzamelen wanneer je onze digitale diensten gebruikt, er toegang toe hebt of er interactie mee hebt. En we kunnen gegevens verzamelen uit andere bronnen, zoals sociale-mediaplatforms die informatie kunnen delen over de manier waarop je met onze social-mediacontent omgaat.

Wij begrijpen het belang van het beschermen van de privacy van kinderen. Onze website is niet bedoeld voor of bewust gericht op kinderen. Het is niet ons beleid om opzettelijk gegevens over kinderen te verzamelen of op te slaan. Waar gepast zullen wij uitdrukkelijk instrueren om kinderen geen gegevens op de website te laten verstrekken en/of we zullen redelijke maatregelen nemen om de toestemming van de ouders voor een dergelijke indiening te verkrijgen. We moedigen ouders aan om hun kinderen te instrueren om hun persoonlijke gegevens op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken tijdens het gebruik van het internet.

Persoonlijke gegevens die je verstrekt

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over jou uit verschillende bronnen, waaronder gegevens die wij rechtstreeks van jou verzamelen (bijv. wanneer je contact met ons opneemt of solliciteert voor een functie bij ons), en gegevens die wij over jou verzamelen uit andere bronnen zoals sociale media, digitale diensten of directe of telefonische communicatie.

Wij verzamelen gegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt, inclusief wanneer je met ons communiceert via e-mail of andere kanalen; wanneer je jezelf aanmeldt voor nieuwsbrieven of verzoekt dat wij je nieuwsbrieven, waarschuwingen of andere materialen sturen; wanneer je een aanvraag indient voor een functie bij ons; wanneer je jezelf aanmeldt voor een webinar of een evenement; wanneer je meedoet aan een prijsvraag of wedstrijd die op deze website wordt gehost; en wanneer je reageert op onze communicatie of verzoeken om gegevens. De door jou verstrekte gegevens kunnen onder andere zijn:

 • persoonlijke gegevens (bijv. naam,);
 • andere contactgegevens (zoals telefoonnummer, e-mailadres, postadres of mobiel nummer);
 • informatie van het gebruik van cookies en andere apparaat identificerende technologieën ('Cookies en trackingtechnologieën'). Meer informatie over ons gebruik van cookies en trackingtechnologieën is beschikbaar in ons cookiebeleid hieronder;
 • details over dienstverband en opleiding (bijvoorbeeld de organisatie waarvoor je werkt, je functietitel en je opleidingsgegevens);
 • identificatie- en gedragsgegevens (zoals naam, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mailadres (privé/werk), land van verblijf, elektronische identificatiegegevens (cookie-identificatiegegevens, geregistreerde gegevens, IP-adressen, je browsertype en taal, je toegangstijd, gegevens over hoe je onze producten en diensten gebruikt, gegevens over hoe je met ons wilt communiceren en andere soortgelijke gegevens.);
 • je postings op blogs, forums, wiki's en andere sociale mediatoepassingen, met betrekking tot de producten of diensten van Ocean Spray;

gegevens die we verzamelen uit andere bronnen.

We kunnen informatie over jou verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder derden die ons helpen: onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren; nieuwe klanten te identificeren; of fraude te voorkomen of te detecteren. Wij raden je aan om deze gegevens te bekijken via de privacy instellingen, beleidslijnen en/of procedures van het toepasselijke social mediaplatform. Wij raden je aan om deze gegevens te bekijken via de privacyinstellingen, beleidslijnen en/of procedures van het toepasselijke sociale mediaplatform.

De informatie die we over jou uit deze andere bronnen verzamelen zijn:

 • persoonlijke gegevens (bijv. naam, geboortedatum);
 • contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres, postadres of mobiel nummer);
 • transactionele gegevens (bijv. gegevens over jouw vragen, verzoeken of klachten);
 • authenticatie- en identificatiegegevens (bijv. gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres),
 • jouw persoonlijke voorkeuren voor onze producten;
 • aankoopgedrag, likes en ongewenst gedrag via social media-activiteit en gegevens van online profielen;

gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens om:

 • je identiteit te verifiëren wanneer je onze website bezoekt;
 • onze digitale diensten te bieden, verbeteren en personaliseren;
 • je vragen en verzoeken te behandelen;
 • te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen;
 • met jou te communiceren over onze producten of diensten;
 • jou promotionele en andere aanbiedingen van ons of andere promotionele partners te verstrekken;
 • klantenquêtes, marketingcampagnes, marktanalyse, sweepstakes, wedstrijden of andere promotionele activiteiten uit te voeren;
 • samengevoegde persoonlijke gegevens en statistieken te gebruiken om het gebruik van de website te bewaken en ons te helpen onze website, producten of diensten te verbeteren•Aan onze contractuele verplichtingen tegenover jou te voldoen onder onze gebruiksvoorwaarden;
 • onze wettelijke rechten uit te oefenen wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld om fraudeclaims, claims van inbreuk op intellectuele eigendom of schending van de wet te detecteren, te voorkomen en erop te reageren;
 • te begrijpen hoe onze digitale diensten worden gebruikt, inclusief door het genereren en analyseren van statistieken;
 • je nieuwsbrieven, juridische updates, marketingcommunicatie en andere informatie te sturen waar je mogelijk in bent geïnteresseerd;
 • voor alle doeleinden die verband houden met en/of aanvullend zijn op een van bovenstaande of een ander doel waarvoor jouw persoonsgegevens werden verstrekt.

Rechtsgrond voor de verwerking

We moeten een rechtsgrond hebben om jouw persoonlijke gegevens te verwerken. In de meeste gevallen zal de rechtsgrond een van de volgende zijn:

 • om onze contractuele verplichtingen tegenover jou te vervullen, bijvoorbeeld om je producten of diensten te verstrekken die je koopt, en om promoties te beheren waarvoor je jezelf aanmeldt;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te reageren op een gerechtelijk bevel en/of onze wettelijke rechten te verdedigen;
 • om te voldoen aan onze legitieme zakelijke belangen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we jou onze diensten en/of informatie kunnen verstrekken over onze producten. Wanneer we persoonlijke gegevens verwerken om onze legitieme belangen te bereiken, treffen we robuuste veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat jouw privacy beschermd is en om ervoor te zorgen dat onze legitieme belangen niet worden overschreven door jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Neem voor meer informatie over de afwegingstest die we uitvoeren om jouw persoonlijke gegevens te verwerken om aan onze legitieme belangen te voldoen, contact met ons op via onderstaande gegevens.
 • Wij kunnen jouw toestemming verkrijgen voor het verzamelen en gebruiken van bepaalde soorten persoonlijke gegevens wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot onze directe marketingactiviteiten, cookies en trackingtechnologieën of wanneer wij gevoelige persoonlijke gegevens verwerken). Als wij vragen om jouw toestemming om jouw persoonlijke gegevens te verwerken, kun je jouw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de gegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Delen van gegevens

We kunnen jouw persoonlijke gegevens delen met derden in de volgende omstandigheden:

 • gelieerde bedrijven van Ocean Spray. We werken nauw samen met alle bedrijven die Ocean Spray vormen;
 • dienstverleners en zakelijke partners. We kunnen jouw persoonlijke gegevens delen met onze dienstverleners en zakelijke partners die marketingdiensten en andere zakelijke activiteiten uitvoeren voor ons of samen met ons. We kunnen bijvoorbeeld samenwerken met andere bedrijven om onze diensten te optimaliseren;
 • analyses en zoekmachineleveranciers om ons te helpen bij de verbetering en optimalisatie van de website/li>.
 • Wij zullen jouw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken onder de volgende omstandigheden: /li>
 • inkopers van activa. Wij kunnen jouw persoonlijke informatie delen met derden die aankopen doen, of aan wie wij alle of nagenoeg al onze activa en activiteiten overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvinden, dan zullen wij redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de entiteit waarmee wij jouw persoonlijke informatie overdragen, deze gebruikt op een manier die overeenkomt met deze privacyverklaring;
 • wetshandhavingsinstantie, rechtbank, regelgever, overheidsinstantie of andere derden. Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens delen met deze partijen, waar wij geloven dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting, of anderszins om onze rechten of rechten van derden te beschermen;
 • om jouw feedback te verzamelen over de dienstverlening van Ocean Spray, om ons te helpen onze prestaties te meten en onze diensten te verbeteren en te promoten.

Omdat we werken als onderdeel van een wereldwijd bedrijf, kunnen de ontvangers die hierboven worden genoemd zich buiten het rechtsgebied bevinden waarin jij je bevindt (of waarin wij de diensten verlenen). Zie hieronder het gedeelte "Internationale gegevensoverdracht" voor meer informatie.

Gegevensbeveiliging en opslag/p>

We hebben algemeen geaccepteerde normen van technologie en operationele beveiliging geïmplementeerd om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. We vereisen dat al onze werknemers persoonlijke gegevens vertrouwelijk houden en dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot deze informatie.

Internationale gegevensoverdracht

Jouw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar, opgeslagen en verwerkt worden in een land dat niet wordt beschouwd als dat zij een adequaat beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens hebben onder de wetgeving van de Europese Unie of door de Europese Commissie.

Wij hebben passende waarborgen (zoals contractuele verplichtingen) opgesteld die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat jouw gegevens adequaat beschermd zijn. Voor meer informatie over de juiste beveiligingsmaatregelen kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Retentie

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens bewaren zolang wij een relatie met jou hebben. Zodra onze relatie met jou tot een einde is gekomen, bewaren wij jouw persoonlijke gegevens gedurende een bepaalde periode, waardoor wij:

 • bedrijfsdocumenten kunnen bijhouden voor analyse en/of auditdoeleinden;
 • kunnen voldoen aan de vereisten voor het bewaren van documenten volgens de wet;
 • bestaande of potentiële juridische claims kunnen verdedigen of aandragen;
 • klachten over onze producten of diensten kunnen behandelen.
 • We zullen jouw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer deze niet meer vereist zijn voor deze doeleinden. Als er gegevens zijn waarbij wij om technische redenen niet in staat zijn om deze volledig uit onze systemen te verwijderen, zullen wij passende maatregelen nemen om verdere verwerking of gebruik van de gegevens te voorkomen.

Jouw rechten over jouw persoonlijke gegevens

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens, afhankelijk van de lokale wetgeving. Deze omvatten de volgende rechten:

 • geïnformeerd worden over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens;
 • toegang tot jouw persoonlijke gegevens;
 • gegevens die we over jouw bewaren laten corrigeren;
 • jouw persoonlijke gegevens laten wissen;
 • ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens beperken;
 • bezwaar maken tegen ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens;
 • toestemmingen die je hebt gegeven intrekken;
 • jouw persoonlijke gegevens ontvangen in een bruikbaar elektronisch formaat en deze doorsturen naar een derde (recht op gegevensportabiliteit)
 • bezwaar maken tegen bepaalde toepassingen (zoals voor marketingdoeleinden); en
 • een klacht indienen bij jouw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Als je dergelijke rechten wilt bespreken of uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Als je denkt dat bepaalde gegevens die wij over jou hebben onjuist of onvolledig zijn, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zullen alle gegevens zo snel mogelijk corrigeren of bijwerken. Wij zullen contact met je opnemen als we aanvullende gegevens van je nodig hebben om jouw verzoeken te honoreren. Als je denkt dat jouw rechten zijn geschonden, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres of dien een officiële klacht in zoals uiteengezet in het gedeelte "Neem contact met ons op".

Het is ook belangrijk om te weten dat de website links naar en van andere websites kan bevatten die door andere netwerken, adverteerders en aangesloten maatschappijen worden beheerd. Als je besluit een dergelijke link te volgen en hun websites te bezoeken, hebben ze hun eigen privacybeleid. Ocean Spray accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens of het beleid van andere websites. Controleer hun beleid voordat je persoonlijke gegevens naar hun website verstuurt.

Wijzigingen

Je kunt een kopie van deze kennisgeving bij ons aanvragen met behulp van de contactgegevens hierboven. Wij kunnen deze kennisgeving van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Indien wijzigingen in deze privacyverklaring een fundamentele invloed hebben op de aard van de verwerking of anderszins een substantiële invloed op jou hebben, zullen wij je tijdig informeren over eventuele wijzigingen, zodat je de mogelijkheid hebt om jouw rechten uit te oefenen (bv. om bezwaar te maken tegen de verwerking).

Neem contact met ons op

Als je vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop jouw persoonlijke gegevens gebruikt zijn, neem dan contact op via dpo@activationdigital.com (Functionaris voor gegevensbescherming))

Wij zetten ons in om met je samen te werken om een ​​eerlijke oplossing te verkrijgen voor elke klacht of bezorgdheid over privacy. Als je echter van mening bent dat we je niet kunnen helpen met je klacht of bezorgdheid, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een Europese autoriteit voor gegevensbescherming in de lidstaat waar je woont, werkt of waar de vermeende inbreuk zich voordoet

Cookiebeleid

Onze website gebruikt cookies en trackingtechnologieën om je te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Wij doen dit om je een geweldige ervaring te bieden wanneer je onze pagina's bezoekt en het helpt ons om onze website te verbeteren voor een nog betere ervaring in de toekomst.

Je gaat akkoord met ons gebruik van cookies zoals hieronder beschreven, tenzij je beslist om je cookie-collectie te beheren zoals hieronder wordt uitgelegd.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat ons in staat stelt je te herkennen en te onthouden, als je akkoord gaat met het gebruik ervan. Het wordt naar je browser gestuurd en opgeslagen op de harde schijf of tablet van je computer of mobiel apparaat. Wanneer je onze websites bezoekt, kunnen we automatisch gegevens over jou verzamelen via cookies of soortgelijke technologie.

Welke soorten cookies gebruiken we?

De cookies die Ocean Spray kan gebruiken, kunnen in verschillende categorieën worden geplaatst:

Strikt noodzakelijke/essentiële cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van de website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee je kunt inloggen op delen van de website. Als je deze cookies blokkeert, zullen deze functies en diensten helaas niet werken. We kunnen dan zelfs jouw voorkeuren voor cookies helaas niet opslaan.

Analytische/prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers aan de website te herkennen en te tellen en om te zien hoe ze zich binnen de website bewegen wanneer ze het gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop de website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. We gebruiken ook cookies van derden om te helpen bij de prestatie. De cookie van Google Analytics geeft ons bijvoorbeeld informatie zoals je traject tussen pagina's en of je iets hebt gedownload.

Functionaliteitscookies

Deze worden gebruikt om je te herkennen wanneer je terugkeert naar de website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor jou te personaliseren, je te begroeten met jouw naam en je voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld je taalkeuze of regio). Wij kunnen je een meer gepersonaliseerde ervaring bieden door het gebruik van essentiële en functionele cookies.

Marketing-/advertentiecookies

Deze cookies registreren je bezoek aan de website, de pagina's die je hebt bezocht en de links die je hebt gevolgd. Via deze cookies hebben we ook toegang tot gegevens over je browser, apparaat en je IP-adres. Wij kunnen deze gegevens delen met derden (zie ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we gegevens gebruiken die we van jou verzamelen).

Elk van deze cookies wordt op verschillende manieren gebruikt en je kunt beheren of ze worden verzameld.

Hoe gebruiken we cookies?

Ocean Spray gebruikt cookies op verschillende manieren om jouw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder:

 • je aangemeld houden;
 • begrijpen hoe je onze site gebruikt;
 • het tonen van producten en materialen die voor jou relevant kunnen zijn;
 • samenwerken met partners om je relevante advertenties te tonen.

Hoe je cookies kunt beheren

Toen je onze website voor het eerst opende, zag je een pop-up die je om toestemming vroeg om de cookies die we hierboven vermeld hebben te gebruiken. Je kunt op elk moment van gedachten veranderen en je kunt je op elk gewenst moment afmelden of onze cookies blokkeren. Je kunt dit doen door je cookies hieronder te beheren, of door naar je browserinstellingen te gaan en het cookiebeleid daar te wijzigen.

Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van cookies invloed kan hebben op je mogelijkheden om onze website te gebruiken. Om specifiek te zijn, je kunt mogelijk geen toegang hebben tot alle of delen van de website of bepaalde functionaliteiten niet gebruiken.

Categorieën Naam van cookies Doelstelling Cookiebeheer Duur
Strikt noodzakelijke/essentiële cookies Verificatietoken aanvragen Dit is een beveiligingscookie die door de website is ingesteld als token tegen vervalsing om Cross-Site Request Forgery-verzoeken op websiteformulieren te voorkomen. Deze cookie voorkomt dat iemand een hyperlink vervalst en gegevens op de website plaatst. Verplicht Sessie
Strikt noodzakelijke/essentiële cookies ARRAffinity Affinity cookies worden gebruikt door de serverinfrastructuur van Microsoft Azure om mensen te helpen die bij een bepaald exemplaar van webapp of website moeten blijven. De reden hiervoor is dat we streven naar staatloosheid, maar dat we het niet altijd bereiken. Dit betekent dat de gebruiker op de specifieke instantie moet blijven die ze gebruiken totdat ze de staat breken, en op dat moment worden zaken opgeslagen. Verplicht Sessie
Strikt noodzakelijke/essentiële cookies ASP.NET_SessionId Dit is een cookie die het webserverkader ASP.NET gebruikt om een unieke identificatie op te slaan en een gebruikerssessie te behouden op verschillende webpagina's van de website. Verplicht Sessie
Analyse-/prestatiecookies SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Wordt gebruikt door Sitecore Engagement Analytics om de bezoeker te identificeren bij herhaalde bezoeken aan de website. Afmelden 10 jaar
Strikt noodzakelijke/essentiële cookies osusdotcom#lang Wordt gebruikt door Sitecore om de huidige taal-/cultuurvoorkeuren van de website-inhoud te identificeren. Verplicht Sessie
Strikt noodzakelijke/essentiële cookies cookie-consent-value Wordt gebruikt door de website om te bepalen of de overlay van de cookiebalk aan de gebruiker moet worden getoond. Verplicht 27 dagen
Marketing-/advertentiecookies Pinterest Pinterest is een web- en mobiel app-bedrijf dat een softwaresysteem beheert dat ontworpen is om informatie op het internet te ontdekken, voornamelijk met afbeeldingen en op een kleinere schaal, GIF's en video's. Afmelden 30 dagen
Analytische/prestatiecookies Google Analytics Google Analytics is een freemium web analytics-dienst aangeboden door Google die websiteverkeer volgt en rapporteert, momenteel als platform binnen het Google Marketing Platform-merk. Afmelden 26 maanden