Wettelijke vermeldingen

1. IDENTIFICATIE

De uitgever van deze website, bereikbaar op het adres ‘www.oceanspray.be’, is Ocean Spray International Services, Inc., een vennootschap naar Amerikaans recht, die optreedt namens haar Franse filiaal, gevestigd te 6 Place de la Madeline, 75008 Parijs, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder het nummer 530 467 612, vertegenwoordigd door Mr. Stewart Gallagher.

De grafische vormgeving en het ontwerp van de website valt onder het bedrijf Prexma.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Ocean Spray International Services, Inc., is eigenaar van de domeinnaam ‘oceanspray.nl’.

Alle informatie of documenten op deze website, en alle items die voor deze site gecreëerd zijn (zoals tekst, boomstructuur, software, animaties, fotomateriaal, illustraties, logo's, etc.) zijn eigendom van Ocean Spray International. Deze informatie, documenten of items zijn geestelijke werken en zijn onderworpen aan de wetten die de auteursrechten beschermen. Geen enkele licentie en geen enkel recht, buiten het recht om de website te raadplegen, wordt toegekend met betrekking tot het intellectuele eigendom. Het kopiëren van documenten van de website wordt toegekend voor exclusieve informatieve doeleinden bij persoonlijk en privégebruik: elke reproductie en elk gebruik van een kopie voor andere doeleinden is expliciet verboden en wordt onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf dat de website uitgeeft. In alle gevallen dient de toegestane reproductie van de informatie die deze website bevat de bron te vermelden, alsook het geschikte eigendomsrecht. De logo's, producten en merken die op deze website worden vermeld (producten ® en (tm)) zijn eigendom van Ocean Spray International en kunnen niet worden gebruikt zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van het bedrijf dat de website uitgeeft.

Het verbod op kopiëren van items van de website onderwerpt de auteur aan sancties die zowel worden voorzien door het Wetboek van Intellectuele Eigendom in titel, namelijk van de schending van het auteursrecht, het merkenrecht, als door het Burgerlijk Wetboek.

3. COOKIES

Ocean Spray International Services, Inc., kan ertoe gebracht worden om ‘cookies’ te plaatsen op de harde schijf van de computer van de internetgebruiker, en dit met als doel de doeltreffendheid van de website te onderzoeken alsook de gebruiker te herkennen bij zijn volgende bezoeken. De bewaartijd van de informatie relatief aan het surfgedrag van de internetgebruiker zal niet langer dan 30 dagen duren. De internetgebruiker kan zich verzetten tegen de registratie van cookies door zijn software betreffende het surfgedrag zodanig te configureren.